ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์ ประยูรรัตน์เนอสเซอรี่

……….เปิดรับสมัครวันจันทร์-วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ตั้งแต่เวลา 07.00 – 17.30 น…………

หลักสูตรของประยูรรัตน์เนอสเซอรี่

    เป็นการจัด การเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กเล็กโดยวิธีธรรมชาติ ผ่านกิจกรรมสันทนาการทิ่สนุกสนาน กับ ครูต่างชาติเจ้าของภาษา โดยเน้นให้เด็กๆ ได้ฝึกทักษะการ ฟัง และ พูดภาษาอังกฤษอย่างสม่ำเสมอตั้งแต่ก่อนวัยเรียน ต่อเนื่องถึงชั้นอนุบาล หรือ ประถมต้น อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมของประยูรรัตน์เนอสเซอรี่

    กิจกรรมงานวันเด็กของประยูรรัตน์เนอสเซอรี่ มีกิจกรรมต่างๆ มากมาย มีทั้้งกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างทักษะให้แก่เด็ก และกิจกรรมที่ให้เด็กๆ รวมสนุกกัน เช่น ร้องเพลง เก้าอี้ดนตรี เป็นต้น อ่านเพิ่มเติม

รับสมัครนักเรียนเข้าประยูรรัตน์เนอสเซอรี่

    กิจกรรมงานวันเด็กของประยูรรัตน์เนอสเซอรี่ มีกิจกรรมต่างๆ มากมาย มีทั้้งกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างทักษะให้แก่เด็ก และกิจกรรมที่ให้เด็กๆ รวมสนุกกัน เช่น ร้องเพลง เก้าอีดนตรี เป็นต้น อ่านเพิ่มเติม

การบริการของประยูรรัตน์เนอสเซอรี่

 • การดูแลนักเรียนอายุ 1-4 ปี
  1. อัตรานักเรียนต่อครู
  2. จำนวนนักเรียนต่อห้อง
  3. แผนการสอน
  4. กิจกรรมในแต่ละวัน
  5. รูปภาพภายในห้องเรียน
  6. อัตราค่าบริการ

 • แคมป์ปิดเทอม
  1. รูปภาพกิจกรรม
  2. ข้อมูลเกี่ยวกับแคมป์
  3. อัตราค่าบริการ

 • การดูแลในวันเสาร์และวันอาทิตย์
  1. แผนกิจกรรม
  2. อัตราค่าบริการ
Copyright 2012 © Prayoonratnursery School. All Rights Reserved. เบอร์โทรศัพท์ : 038-034909 Email : admin@prayoonratnursery.com