ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์ ประยูรรัตน์เนอสเซอรี่

……….เปิดรับสมัครวันจันทร์-วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ตั้งแต่เวลา 07.00 – 17.30 น…………

หลักสูตรของประยูรรัตน์เนอสเซอรี่

    เป็นการจัด การเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กเล็กโดยวิธีธรรมชาติ ผ่านกิจกรรมสันทนาการทิ่สนุกสนาน กับ ครูต่างชาติเจ้าของภาษา โดยเน้นให้เด็กๆ ได้ฝึกทักษะการ ฟัง และ พูดภาษาอังกฤษอย่างสม่ำเสมอตั้งแต่ก่อนวัยเรียน ต่อเนื่องถึงชั้นอนุบาล หรือ ประถมต้น อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมของประยูรรัตน์เนอสเซอรี่

    กิจกรรมงานวันเด็กของประยูรรัตน์เนอสเซอรี่ มีกิจกรรมต่างๆ มากมาย มีทั้้งกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างทักษะให้แก่เด็ก และกิจกรรมที่ให้เด็กๆ รวมสนุกกัน เช่น ร้องเพลง เก้าอี้ดนตรี เป็นต้น อ่านเพิ่มเติม

รับสมัครนักเรียนเข้าประยูรรัตน์เนอสเซอรี่

  เปิดรับสมัครวัน จันทร์-ศักร์(ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ตั้งแต่เวลา 07.00 - 17.30 น.  อ่านเพิ่มเติม

การบริการของประยูรรัตน์เนอสเซอรี่

 • การดูแลนักเรียนอายุ 1-4 ปี
  1. อัตรานักเรียนต่อครู
  2. จำนวนนักเรียนต่อห้อง
  3. แผนการสอน
  4. กิจกรรมในแต่ละวัน
  5. รูปภาพภายในห้องเรียน
  6. อัตราค่าบริการ

 • แคมป์ปิดเทอม
  1. รูปภาพกิจกรรม
  2. ข้อมูลเกี่ยวกับแคมป์
  3. อัตราค่าบริการ

 • การดูแลในวันเสาร์และวันอาทิตย์
  1. แผนกิจกรรม
  2. อัตราค่าบริการ
Copyright 2012 © Prayoonratnursery School. All Rights Reserved. เบอร์โทรศัพท์ : 038-034909 Email : admin@prayoonratnursery.com